wz

Vyškrabávanie tušu

odrážka Cieľom je získať cit pre detail. Niekedy je menej viac.
odrážka Postup: S voskovými pastelkami nanesieme hrubú vrstvu (konkrétne alebo abstraktné obrázky). Túto vrstvu natrieme tušom (aj niekoľko vrstiev).  Po zaschnutí s tenko zastrúhanou špilkou vyrývame cez tuš do voskovej vrstvy. Téma - ohňostroj. (môžu byť aj iné témy)
odrážka Výsledok - zaujímavý obrázok.
odrážka Varovanie - buďte trpezliví pri nanášaní tušovej vrstvy a pri zaschnutí.

© Aktualizované
05.08.2008