wz

Zátišie s uhlíkom

odrážka Cieľom tejto práce je získať určité prvé skúsenosti s prácou s uhlíkom, alebo rudkou. Hlavne s vyjadrením tvaru a dopadu svetla.
odrážka Postup: Veľmi dôležité je tu upozornenie na vyjadrenie tvaru, ako si pomôcť s osou. Ďalej upozorním a ukážeme ako dopadá svetlo na predmet, a ako ho nakreslíme (alebo skôr nenakreslíme). 
odrážka Výsledok - Výsledok je 80 %. Pár pomocnými ťahmi na začiatku dieťa získa predstavu o kresbu uhlíkom.  
odrážka Varovanie - určite sa deti zašpinia a nielen oni.

© Aktualizované
05.08.2008