wz

Veci neobvyklých tvarov a farieb

odrážka Pomôcky: ukážky geometrických tvarov, výkres a farby
odrážka Postup:

1. Ukážeme rôzne geometrické tvary (kváder, kocku, guľu, ihlan ...)
2. Ako rozcvičku môžeme kresliť rôzne predmety iba z kociek. (čarovná kocka)
3. Vyberieme si vec, ktorú budeme kresliť. Vyberieme si iný tvar, z ktorého táto vec nemôže byť.
4. Načrtneme si geometrické tvary (môžeme im ukázať ako jednoducho tento tvar nakreslia) a vymaľujeme farbami.

 

odrážka Výsledok - deti si začnú uvedomovať, že všetky predmety okolo nich sú vlastne poskladané z týchto geometrických tvarov, hoci aj zložených.

© Aktualizované
05.08.2008