wz

Rozfúkavaný tuš

odrážka Cieľ - rozvoj predstavivosti, fantázie a vyjadrovanie svojho dielka.
odrážka Postup: Na výkres nanesieme so slamkou niekoľko kvapiek tušu (myslím, že táto technika sa robí dosť často). Jednotlivé kvapky rôznymi smermi rozfúkame. Necháme zaschnúť a potom už len hľadáme čo vidíme - osoby, rastlinky, zvieratá, .., ktoré potom dokresľujeme a vymaľovávame farbičkami.  
odrážka Výsledok - každý ukáže čo vo svojom zmätku uvidel a našiel.
odrážka Varovanie - väčšinou deti vo vlastných prácach nevidia nič, ale u suseda to je jasné vidia to či ono, dajte im príležitosť poradiť si navzájom.

© Aktualizované
05.08.2008