wz

Tieňované rybičky

odrážka Ciežom tejto práce je uvedomenie si miešania farieb a ich rôznych odtieňov, ktoré týmto spôsobom vznikajú.
odrážka Pomôcky: výkres, vodové farby, voskový pastel
odrážka Postup:
1. Voskovým pastelom nakreslíme základný tvar rybičky.
2. Tvar rozdelíme na plôšky (konkrétne alebo abstraktné).
3. Plôšky vymažujeme rôznymi farbami (odtieňmi farieb), ktoré vznikajú miešaním 2 farieb.
Používame primárne farby (modrá, žltá, červená) alebo zaujímavá je aj kombinácia primárnej a duálnej farby (zelená, oranžová, fialová)
 
odrážka Výsledok - hra s farbami.
odrážka Varovanie - fantázia detí je úchvatná.

Š Aktualizované
05.08.2008