wz

Pravítkové obrázky

odrážka Cieľ - určite sa vám stalo, že deti chcú kresliť napr. domčeky vo svojich dielkach pravítkami. Tu majú možnosť sa realizovať. Kresli iba s pravítkom. 
odrážka Postup: Jednoduchý. Deti majú spracovať motív - ľubovoľný s jedinou podmienkou, pravítkom.
odrážka Výsledok - zaujímavé detské videnie.
odrážka Varovanie - maľovanie kruhov je tiež pravítkom (rovným).

© Aktualizované
05.08.2008