wz

Obkresžujeme obrázok

odrážka Pomôcky: papier, pastelky, obrázok, lepidlo, nožnice
odrážka Postup:
1. Nájdeme si vhodný obrázok, ktorý vystrihneme a  nalepíme.
2. Dookola obkresžujeme obrysy v určitých vzdialenostiach.
odrážka Obmeny - na vežký baliaci papier nakresli (práca vo dvojiciach), postavu kamaráta (svoju). Vymažuj realisticky alebo vkresžovaním línií.
- obkresli predmet (okuliare, škatužku), časti tela: ruky, chodidlá, ...

 

Š Aktualizované
05.08.2008