wz

Hrady a zámky

Jana Lacková

odrážka Cieľom tejto práce je hlavne upevňovanie medzipredmetových vzťahov - vlastiveda 4. ročník. 
odrážka Postup: Kolorovaná kresba. Žiaci si donesú obrázok slovenského hradu alebo zámku. Najprv tušom nakreslia obrysy stavby, ktorú potom vymaľúvajú.
odrážka Výsledok - získanie pozitívneho vzťahu k nášmu územiu a k dejinám. Tým, že to robili sami prirodzenou zvedavosťou sa potom chcú čo najviac dozvedieť o vlastnom diele.
odrážka Varovanie - menšie nedostatky v architektúre výtvarných prác, v tomto prípade vôbec nevadia.

 

© Aktualizované
05.08.2008