wz

Frotážový strom

Jana Lacková

odrážka Cieľ: vytvoriť reálny strom
odrážka Pomôcky: výkres, kancelárske papiere, nožnice, lepidlo, pastelky, menší list zo stromu
odrážka Postup:
1. Pod kancelársky papier vložíme list zo stromu a farbičkou zľahka vymaľujeme.
2. Tento postup opakujeme, kým nemáme dostatočný počet rôznofarebných listov.
3. Kmeň môžeme vytvoriť rovnakým spôsobom - ak nájdeme v triede alebo v blízkosti neopracovanú prírodnú dosku.
4. Jednotlivé listy vystrihneme a nalepíme na výkres.
odrážka Výsledok - zaujímavý strom, z ktorého sa listy nezosušia.

 

© Aktualizované
05.08.2008