wz

Farebná škála

Jana Lacková

odrážka Cieľom tejto práce je získať určité prvé skúsenosti so sýtosťou farieb a hlavne s prácou s vodovými farbami. Úlohou je vymiešať riadne hustú, sýtu farbu.
odrážka Postup: Výkres A3 si pravítkom rozdelíme na obdĺžniky 8 x 4. Do prvých dvoch radov žiaci vymaľúvajú obdĺžniky s farbami z vlastnej palety vodových farieb. Do tretieho a štvrtého radu už patria farby, ktoré vo svojich farbách nemajú, ale získavajú ich miešaním dvoch svojich farieb. Napr. červenej a modrej, ale aj dvoch zelených.
odrážka Výsledok - nádherná farebná škála, záujem v objavovaní farieb. Výsledok je 100 %. Radosť z úspechu je zaručená.
odrážka Varovanie - je asi veľmi jasné, vyvarujte sa miešaniu farieb tmavých.  

© Aktualizované
05.08.2008