wz

Cukrová zimná krajina

 
odrážka Cieľom - vytvoriť jednoduchý, zaujímavý obrázok.
odrážka Pomôcky: farebný (podkladový) papier - najlepšie tmavý, tekuté lepidlo, hrsť cukru (alebo soli, piesku, ....)
odrážka Postup: Lepidlom nakreslíme hlavný motív. Kým ešte nie je lepidlo vyschnuté, dáme za hrsť cukru a papier popreklápame, aby sa cukor dostal všade na lepidlo. Obrázok necháme obschnúť. 
odrážka Výsledok - čosi iné ako poznáme.
odrážka Obmena - po záverečnej fáze môžeme cukor veľmi jemne farbami aj namaľovať. Tiež zaujímavé dielko.

© Aktualizované
05.08.2008