wz

Okenná tabuža - abstrakt

 
odrážka Ciežom - farebný, abstraktný obrázok.
odrážka Pomôcky: výkres A4, anilínové farby
odrážka Postup: Na papier si urobíme čiaru tak, aby nám rozdelila výkres na niekožko častí (nie je vežmi dobre, aby ich bolo vežmi veža). Každú vzniknutú plôšku vymažujeme inou farbou. Farby sa môžu na výkrese opakova, ale aby neboli pri sebe. Farby vyberajme tak, aby sa ku sebe hodili - pripadne sa striedali svetlé a tmavé.

 

 

Š Aktualizované
05.08.2008