wz

späť

Výtvarná výchova

Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Prvouka§
Výtvarná výchova
Informatika
Námety na hodinu
farebná škála tieňované rybičky
naše hrady koláž z vatových chumáčikov
pravítková kresba koláž 2 - domček zo všeličoho
štruktúra obkresli obrázok
temperové prekvapenie frotáž
rozfúkaný tuš zimná krajina
uhlíková kresba cukrová kresba
rozžehlené voskovky nitkové prekvapenie
vyškrabávanie tušu okenná tabuľa - abstrakt
veci neobvyklých tvarov a farieb      

 

Káčer maľuje

© Aktualizované
07.08.2008