wz

Určovanie svetových strán

1.       podľa hodiniekSlnka – hodinky položíme do vodorovnej polohy a malú ručičku zamierime na Slnko. Potom uhol medzi malou ručičkou a číslicou 12 rozdelíme na polovicu. Tadiaľ bežiaca myslená čiara nám určí smer sever – juh (pri letnom čase je presun)

2.      podľa hodiniekMesiaca – možno určiť len pri splne Mesiaca, postupujeme rovnako ako pri určovaní pomocou Slnka

3.      podľa Severky. Severka smeruje presne na sever, a tak podľa nej pomocou buzoly určíme svetové strany najpresnejšie

4.      podľa prírodných úkazov a zvláštností terénnych predmetov

=     hustota letorastov na pňoch stromov

=     poloha letáčov včelínov

=     strmší sklon mravenísk

=     osamelé stromy a skalky bývajú porastené lišajníkom na severozápadnej strane.

=     Strechy horských obydlí bývajú na severozápadnej strane až pri zemi, aby tak chránili pred nepriaznivým počasím. Týka sa to len starých chalúp.

=     Kmene osamelých stromov majú na severnej strane viac letokruhov.

=     Staré kresťanské kostoly bývali stavané tak, aby mali oltár smerom na východ.

=     Staré židovské hroby sú obrátené hlavou na západ.

=     Stabilizačné kamene výškových bodov sú obrátené vytesaným letopočtom k juhu.

=     Ovocné sady a vinice vídame hlavne na južných svahoch.

=     Na južných stráňach sa sneh roztopí najskôr, na severných vydrží najdlhšie.

Tieto údaje nie sú celkom spoľahlivé, ale keď si ich budete overovať na výpravách s buzolou, získate tým zaujímavý program.

© Aktualizované
11.07.2008