wz

späť

Smerová ružica

Inštrukcia:
Zelené skratky názvov presuň k správnej svetovej strane.
Po skončení kliknutím na tretie tlačidlo (Mám to správne?) vyhodnotí tvoju prácu.

Smerová ružica Projekt prostredia Imagine uložený pre Web

 

If you do not see a Logo project in the rectangle above then you need to download the Imagine Logo plugin