wz

späť

Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Prvouka
Výtvarná výchova
Informatika
Prehľad učiva
3. roč. - tematicko výchovný plán

plán 3 ročník s odkazmi na pomôcky a námety (zatiaľ starý plán)

1.

Ako sa vyznať vo svojom okolí
Krajina
  prezentácia k téme Krajina (str. 8 - 9)
 

precvičujeme pomocou jednoduchých obrázkov tému Krajina - rozdelenie na rovinatú, hornatú, mestskú a vidiecku

Ako sa orientovať podľa svetových strán (str. 10 - 11)

    Smerová ružica - vkladáme správne skratky hlavných a vedľajších svetových strán
Smerová ružica - podľa inštrukcií ukladáme zvieratká na ich správne miesto podľa svetových strán od posledného uloženého obrázka.
Určovanie svetových strán podľa Slnka, Mesiaca a iných prírodných úkazov a ľudských výtvorov - zhrnutie.
swf formát PDF formát PDF formát na A4

 

Precvičujeme zo stránky Danici Slašťanovej www.pastelka.sk
Upevňujeme svoje vedomosti

Smerová ružica - Iným spôsobom si precvičujeme svetové strany.

  Infovekáčik Informácie o svetových stranách.

Obzor

 

 

obr. 2 obr. 3

Obrázky na kreslenie a určovanie obzoru

Význam plánu

    Hra podľa návodu z učebnice
   

1.

Objavujeme Slovensko
Kde sa nachádza Slovensko
    prezentácia k téme Kde sa nachádza Slovensko (str. 22 - 23)
    Krásy našich hôr
    Rieky - dar života
      Lesy - naše pľúca
   
   

prezentácie k vlastivede

Krásy našich hôr - osemsmerovka, osemsmerovka k práci na vyuč. hodine

 
  1. Objavujeme Slovensko
  1. Spoznávame dejiny Slovenska
  2. Naše starobylé pamiatky a ich krása

čiara

© Aktualizované
22.08.2012