wz


na hodinách Čítania

V určitom období som robila aj na metodickom centre KE a tam vznikol takýto Nápadník, vytvorila ho Z. Zajacová. Aby boli hodiny čítania pestrejšie využívam tieto nápady. Mám ich vytlačené a vložené v učebnici čítania.

1. Hľadaj slová, ktoré inač píšeme a ináč vyslovujeme (spodobovanie - Božka, ľahký, vták, predsa ...)

2. Čítaj pošepky, hlasno, ako Dudroš, šušľavo, koktavo, líškavo, maznavo, ako v horore, ako športový reportér, ako malé dieťa, ...

3.

Čítaj - s vynechaním hlások (a, e, i, k, l, ...)

- s vynechaním slabík (va, ma, ko, ...)

- len spoluhlásky, len samohlásky ....


4. Vyhľadaj slovo, vetu kde sa dozvieš to a to ....

5. Čítaj len prvé slovo v stĺpci, druhé, tretie ... (pozor čítajú len celé slová nie tie, čo sú na konci riadku rozdelené)

6. Nájdi dokončenie vety z textu v čítanke. (prečítam začiatok vety, žiaci dokončia).
Nájdi začiatok vety - prečítam koniec vety.

7. Cvičenie na rozširovanie slovnej zásoby:

OSA - kosa, rosa, kosačka, posadnutý osada, posadiť ....
HUS - hustá, huspenina, husacina, hustilka, zahustiť, husle ...
PES - pestrý, pestúnka, pesnička, vypestovať, pesimista ...
RAK - prak, raketa, straka, vrak, zázrak, ...


   
 
   

© Aktualizované
23.08.2007