wz

TEST vzorov ženského rodu

pri každom podstatnom mene ženského rodu urči jeho vzor.

  žena ulica dlaň kosť

bobuľa

pieseň

sušiareň
ríša
soľ
hrča
sila
motyka
továreň
sestra
sekunda
korčuľa
tlač
baliareň
os
rúra
šelma
pleť
ortuť
krv
  žena ulica dlaň kosť

Z 20 slov  

 

Test na opakovanie: 1. 2. 3.

 

© Aktualizované
02.08.2005