wz

TEST  vzorov podstatných mien

pri každom podstatnom mene urči jeho vzor.

  chlap hrdina dub stroj žena ulica dlaň kosť mesto srdce vysved. dievča

učiteľka

kopec

leto
vlasť
pamiatka
zem
tvár
krovie
január
otec
  chlap hrdina dub stroj žena ulica dlaň kosť mesto srdce vysved. dievča
povetrie
hranica
Kremnica
Nitra
dielo
škola
myseľ
lekár
ryba
vozidlo
  chlap  hrdina dub    stroj  žena   ulica  dlaň   kosť   mesto  srdce  vysved. dievča

Z 20 slov