wz

TEST vzorov mužského rodu

pri každom podstatnom mene mužského rodu urči jeho vzor.

  chlap hrdina dub stroj

mobil

deduško

prsteň
kvet
vankúš
obal
háj
žiak
dom
čaj
huslista
koberec
sneh
predseda
klient
počítač
pohár
starosta
technik
vrch
chlap hrdina dub stroj

Z 20 slov  

 

Precvičujeme testom:  

1.

2.

© Aktualizované
23.11.2007