wz

Test určovania rodov
Roztrieď podstatné mená podľa rodov, pomôž si ukazovacími zámenami


  mužský rod ženský rod stredný rod
telefón
zošit
pero
peračník
disketa
počítač
úloha
kalendár
liečiteľ
labuť
dom
čaj
sneh
ihrisko
mačka
pierko
kniha
reťaz
okno
počítač