wz

Číslo

Pád

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

životné

neživotné

samohláskové

spoluhláskové

Vzor

chlap

hrdina

dub

stroj

žena

ulica

dlaň

kosť

mesto

srdce

vysvedčenie

dievča

Jednotné

N.

ø

- a

ø

ø

-a

- a

ø

ø

- o

- e

- ie

- a

G.

- a

- u

- a

- a

- y

- e

- e

- i

- a

- a

- ia

- ať, -a

D.

- ovi

- ovi

- u

- u

- e

- i

- i

- i

- u

- u

- iu

- ať, -u

A.

- a

- u

ø

ø

- u

-u

ø

ø

- o

- e

- ie

- a

L.

- ovi

- ovi

- e

- i

- e

- i

- i

- i

- e

- i

- í

- at, -i

I.

- om

- om

- om

- om

- ou

- ou

- ou

- ou

- om

- om

- ím

-ať,-om

Množné

N.

- i

(-ia, -ovia)

-ovia  (-i)

- y

- e

- y

- e

- e

- i

- á

- ia

- ia

-enc-e    - at-á

G.

- ov

- ov

- ov

- ov

žien-ø

ulíc- ø

- í

- í

miest-ø

sŕdc-ø

- í

-at

D.

- om

- om

- om

- om

- ám

- iam

- iam

- iam

- ám

- iam

- iam

-at, -ám

A.

- ov

- ov

- y

- e

- y

- e

- e

- i

- á

- ia

- ia

- at, -á

L.

- och

- och

-och

- och

- ách

- iach

- iach

- iach

- ách

- iach

- iach

-at,-ách

I.

- mi

-(a)mi

- mi

- mi

- ami

- ami

- ami

- ami

- ami

- ami

-(ia)mi

-at,-ami

© Aktualizované
23.08.2007