wz

Precvičovanie vybraných slov po v  

Doplň i/í alebo y/ý 

stratené rukavce plavdlá na Dunaji vsoké topole
vdra zvrila vodu polorozvtý puk ruže vskanie detí
socha zo slonovny odsúdený za spoluvnu rozvjať jazykové schopnosti
vlet do Tatier privtali hostí slovanské zvky
polovca chleba pravdlá slovenského pravopisu vvolať k tabuli

Z  16  odpovedí máš správnych    

 

Precvičovanie slovných  spojení: 1. 2.

© Aktualizované
14.02.2006