wz

Precvičovanie vybraných slov po s  

Doplň i/í alebo y/ý 

schravá jeseň dostal ospky býva na sdlisku
hus s srová nátierka vežká snka
ssež z rozprávky svetelný sgnál potok vyschal
slný človek lodná sréna spký sneh
sdlo panovníka jes naslu masvna stavba

Z  15  odpovedí mᚠsprávnych    

 

Precvičovanie slovných  spojení: 1. 2.

Š Aktualizované
02.08.2005