wz

Precvičovanie vybraných slov po r  

Doplň i/í alebo y/ý 

brndzové halušky studená Torsa hlavné mesto Rm ršavý strko 
rozr záhradu navarla za korto rže úrvok z diela ukrtá prncezná
svetelná kržovatka poľovačka na rsa zlomený rľ rdze zlato
detský krk škorcový koláč ľadová krha trskový motor

Z  20  odpovedí máš správnych    

 

Precvičovanie slovných  spojení: 1. 2.

 © Aktualizované
02.08.2005