wz

Precvičovanie vybraných slov po p  

Doplň i/í alebo y/ý 

konské kop špnka v oku pšná princezná
potrestaný ptliak vyptvať moriaka pkal za krádež 
rozps hodín prefíkaná opca  dôležité spsy 
zvyknutý na prepch  previnilec sa zapril  ponúkli mu pvo
zlá pch pska na pšťale morský prát

Z  16  odpovedí máš správnych    

 

Precvičovanie slovných  spojení: 1. 2.

© Aktualizované
02.08.2005