wz

Precvičovanie vybraných slov po m  

Doplň i/í alebo y/ý 

dotieravý hmz zmzol za rohom platiť mto
každý sa pomli zlaté mnce zostal v pomkove
postava sa mhla mlo sa usmial priemselné krajiny
mkol plecom  pomje pre prasiatka porcelánová mska
zmsel vety  Dukliansky priesm zmätená mšlienky

Z  15 odpovedí máš správnych    

 

Precvičovanie slovných  spojení: 1. 2.

© Aktualizované
02.08.2005