wz

Slovné druhy

 
Priraď položkám vpravo položky vľavo.

© Aktualizované
13.03.2009