wz

Precvičovanie vybraných slov po b

Doplň i/í alebo y/ý  

srdce bje pekný nábtok liečivá blina
rozzúrený bk bdlo (palička) pre vtáčika jazdecký bčík
bva v Bstrici vydobť slobodu tovar na odbt
prekrásna občaj btkári chlapci odtrhnutý gombk
ab bol šťastný bcykel na ceste zbtočný boj

Z  16 odpovedí máš správnych    

 

Precvičovanie slovných  spojení: 1. 2.

 

© Aktualizované
22.01.2006