wz

Slovné druhy - pomenovanie

 
Priraď položkám vpravo položky vľavo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

© Aktualizované
13.03.2009