wz

Prehľad vybraných slov

B by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (jestvovať), nábytok, bydlisko, bývať, príbytok, dobytok, obyčaj, kobyla, býk, bylina, bydlo (bývanie), byt, dobyť (zmocniť sa), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný

M my (zámeno), mykať, mýliť sa, myslieť, myseľ, umývať, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys, zamykať, odmykať, pomykov, hmýriť sa, smyk, priesmyk, zmysel, omyl, pomyje, čmýriť sa

P pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa

R ryba, rýchly, ryť (rozrývať), rýpať, hrýzť, kryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza, rys, rys (zviera), Korytnica, rýdzi, rýdzik, brýzgať, rytier, trýzniť, rým (vo verši), ryha, poryv, úryvok, prikrývať, kryha, stryná, Torysa, ryšavý, rýľ, prýštiť, trysk

S syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý, vysypať, osýpky, sypký, sykať (vydávať zvuk), sykot

V vysoký, zvyk, vy (zámeno), výr (druh sovy), výskať, vyť (vydávať zvuk), vy-, vý- (predpona), vyžla (druh psa), vykať, vydra, vyhňa, výsosť, zvyšok, výskyt

Z jazyk, nazývať, ozývať sa, prezývať, pozývať, vyzývať, vzývať

© Aktualizované
08.08.2005