wz

Precvičovanie všetkých vybraných slov

Doplň i/í alebo y/ý  

umvaj sa mdlom pšný rtier báseň sa rmuje
sty sseľ sp vr na strome učí sa nemecký jazk
Mjava, Bstrica a Btča sú mestá mocní rbári prsteň z rdzeho zlata
neprjemný oml srdce doblo zlomené vtáčie bdlo
dobvať rudu zvať od nudy  

Z  21 odpovedí máš správnych    

 

Precvičovanie slovných spojení: 1. 2.
Precvičovanie vo vetách: 1.

© Aktualizované
02.08.2005