wz

Slová s "ä"

po spoluhláske  b bábä, holúbä, žriebä
po spoluhláske  m mäkký, mäso, pamäť, smäd, mäta, zmätok, mädliť, odmäk, pamätihodnosť, pamätník, Demänovská, najmä, 
po spoluhláske   p päť,  päsť, päta, opäť, späť, napätý, chlápä, opätok, púpä, vypäť, vzápätí, dúpä
po spoluhláske  v nevädza, obväz,  svätý, väčší, väzba, zväz, hovädzina, vädnúť, deväť, Svätopluk, rukoväť,  úväzok,

 © Aktualizované
08.08.2005