wz

Slová po tvrdých a mäkkých spoluhláskach 

 Doplň y/ ý   alebo i/ í do týchto slov alebo slovných spojení.

malna chba tždeň hdna
ktca dm tč sa šje
krajna knha lžca cvendž
cbuža  medz    nlon čta

Počet správnych odpovedí

Známka

20 - 18 1
17 - 15 2
14 - 10 3
9 - 6 4
5 - 0  5