wz

Slová so "ä"

Doplň e alebo ä do týchto slov alebo slovných spojení. 

nevdza p spť vnček holúb
vdla mkučký  md sm naptie
prinka ptnásť prváža vznie msový mlyn

Počet správnych odpovedí

Známka

17 - 15 1
14 - 12 2
11 - 9  3
8 - 5 4
4 - 0  5

 Tieto úlohy sú vhodné hlavne pre žiakov 3. ročníka, ale môžu to zvládnuť aj druháci.

Opakovanie v slovách a slovných spojeniach

1

2

Opakovanie vo vetách

1

2

3

4

5 6

 

© Aktualizované
08.08.2005