wz

Rozdelenie hlások

Samohlásky krátke a, ä, e, i, o, u, y
dlhé á, é, í, ó, ú, ý

Dvojhlásky ia, ie, iu, ô

Spoluhlásky tvrdé h, ch, k, g, d, t, n, l
mäkké č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, , ň, ž
obojaké b, m, p, r, s, v, z, (f)

Š Aktualizované
08.08.2005