wz
Mgr. Jana  Lacková - osobná stránka - Slová so "ä"

Básničky

Prvácke básničky Rozcvička Fit minútovka Vyčítanka Básničky

Písmeno i
 

Ja som teta Abeceda,

mne to ani chvíľu nedá,

aby som sa najašila,

a detičky vystrašila.

Ty a ja, my dvaja.
Jeden malý, druhý veľký

kamaráti obaja.

Hovoria nám .... (písmenko)

V šlabikári palička,

tenučká a maličká.

Nad paličkou bodka,

vo vzduchu sa motká.

 

Prstová rozcvička

 

K písaniu vždy,

keď si sadám nôžky spolu ukladám.

Hlavu hore, veru tak,

lebo chcem byť vzorný žiak.

Palec cvičí hop, hop, hop,
a malíček skok, skok, skok,
ukazovák sem a tam,
všetky prsty cvičiť mám.
Prší, prší dážď, (kmitanie prstami)
idú kury na sobáš (krútenie zápästím)
a kuriatka za nimi (zatváranie prstov)
pýtajú si slaniny. (potlesk)

Pršteky, pršteky pracovať treba,
lenivé pršteky nikomu netreba,
Teraz tíško, tíško píš.

Nôžky spolu položím
chrbátik si vystriem,
na pijak si ruku dám,
lebo pekne písať chcem.

To sú prsty,  (kmitanie prstami)

to sú dlane,  (otáčanie zápästím)

mydlo s vodou  ("umývame ruky")

patrí na ne.

Pred jedlom a po jedle,  (vľavo a vpravo - akoby sme kývali)

siahni rýchlo po mydle.  (berieme)

Rúčky, rúčky, ručičky, (otáčanie zápästím)
máte pekné prstíčky (krútenie zápästím)
máte pekné dlane (zatváranie do pästí)
zatlieskajme na ne.

Fit minútovka

 

Ľavá nôžka, pravá nôžka, (ruky v bok, dvíhanie nôh na mieste)
zatancujeme si troška. (poskoky)
Hlboko sa pokloníme, (predklon)
veselo sa zatočíme. (zatočenie)

 

Ide vláčik, odfukuje (chôdza na mieste s ohnutými rukami)
sprievodca mu ukazuje (krúženie rukami)
a strážnik sa rozhliada (hmity s rukami vbok)
po trati sa ohliada. (otáčanie vpravo - vľavo)
A v zátačkách pod tunelom, (predklon s rukami v bok)
zatočíme svojím telom. (zatočenie)
Už sa vláčik zastavuje, (pomalá chôdza na mieste)
veselo si odfukuje. (zastavenie s úsmevom)

Za stolom sa vyrovnáme,

ruky na kolena dáme,

nohy pekne spolu daj,

a už tíško počúvaj.

Keď sa ja vytiahnem,

vysoko dočiahnem.

A keď si sadnem,

ani sa nehnem.

Sadíme krik, ba aj jedľu

jednu sem a veľa jednu.

Najprv jamu vykopeme

všetku zem z nej vyhádžeme.

Unavené vystri telo,

aby ďalej robiť chcelo.

Teraz stromček položíme,

zemou všetko prikryjeme.

Musíš stromček rýchlo rásť

ako vidíš rásť u nás!

Vyčítanka

 

Za dedinou stojí vŕba

pod ňou sa hrá detí hŕba.

Je tam krik a veľký zhon

a ty Adam musíš von.

Kolo kolo mlynské,

za štyri rýnske,

kolo sa nám polámalo

a do vody popadalo

urobilo čľup.

Sedí žaba pri potoku,

drží zlatý meč,

na koho to slovo padne

ten musí ísť preč.

 
       

Básničky

 

Lastovičky

Ráno našli lastovičky

žltý lístok v chyži.

Vetrík z hôr im odkazuje,

že sa jeseň blíži.

Vlní sa žitko, vlní,

ako na šírom mori vlny.

Na kombajn čaká žitko zrelé,

zo zrna sa biela múčka melie.

Z múčky sa chlebík pečie v peci,

aby sa dobre mali všetci.

Pozor Peter, pozor Katka

teraz príde križovatka.

Ulica to nie je dvor

cestu stráži semafor.

Keď červená zabliká

nepohnem sa z chodníka.

Oranžová svieti,

pripravte sa deti!

Iba farba zelená

voľnú cestu znamená.

Zelená je voľná,

červená je stáť!

To si musí každý

dobre pamätať.

 © Aktualizované
07.04.2008