wz

späť

Prvouka

Matematika
Slovenský jazyk
Prírodoveda
Prvouka
Výtvarná výchova
Informatika
Prehľad učiva
1. roč.
jarné kvety
kreslíme s básničkou (postavu)
Opakovanie
fotogaléria

2. roč.
rozdelenie zeleniny
rozdelenie ovocia
Opakovanie
listnaté stromy a ihličnaté stromy

čiara

© Aktualizované
03.04.2008