wz"); Answers.document.write("

Odpovede...

"); Answers.document.write("

Tvoj počet dosiahnutých bodov je "+i.toString()+" z "+t.toString()+"

"); var currentGrade=new String var currentComment=new String currentGrade="" currentComment="" if (i=0) { currentGrade="5"; currentComment="Och, joj."; } if (i=4) { currentGrade="4"; currentComment="Skús to ešte raz."; } if (i=6) { currentGrade="3"; currentComment="Mohlo to byť lepšie."; } if (i=8) { currentGrade="2"; currentComment="Nie je to zlé."; } if (i=10) { currentGrade="1"; currentComment="Vynikajúco."; } if (i=7) { currentGrade=""; currentComment=""; } if (i=6) { currentGrade=""; currentComment=""; } if (i=5) { currentGrade=""; currentComment=""; } if (i=4) { currentGrade=""; currentComment=""; } if (i=3) { currentGrade=""; currentComment=""; } if (i=2) { currentGrade=""; currentComment=""; } if (i=1) { currentGrade=""; currentComment=""; } Answers.document.write("

Aké si mal odpovede "+currentGrade+". "+currentComment+"

"); if (A0.toLowerCase()=="c") { Answers.document.write("

Otázka 1 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 1 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: gaštan. Plod pagaštana konského je gaštan.

"); } if (A1.toLowerCase()=="breza") { Answers.document.write("

Otázka 2 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 2 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: breza. Breza má bielu kôru.

"); } if (A2.toLowerCase()=="d") { Answers.document.write("

Otázka 3 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 3 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: bukvica.

"); } if (A3.toLowerCase()=="a") { Answers.document.write("

Otázka 4 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 4 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: dub. Laločnaté listy má dub.

"); } if (A4.toLowerCase()=="c") { Answers.document.write("

Otázka 5 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 5 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: javoru. Toto sú javorové listy.

"); } if (A5.toLowerCase()=="c") { Answers.document.write("

Otázka 6 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 6 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: topoľ.

"); } if (A6.toLowerCase()=="lipa") { Answers.document.write("

Otázka 7 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 7 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: lipa. Je to lipa.

"); } if (A7.toLowerCase()=="vŕba") { Answers.document.write("

Otázka 8 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 8 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: vŕba. Vŕba môže byť smutná, rakytová, popolavá, košikárska,...

"); } if (A8.toLowerCase()=="dub") { Answers.document.write("

Otázka 9 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 9 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: dub. Plody duba sú žalude.

"); } if (A9.toLowerCase()=="c") { Answers.document.write("

Otázka 10 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 10 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: borovica. Borovica má dlhé ihlišie.

"); } if (A10.toLowerCase()=="smrek") { Answers.document.write("

Otázka 11 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 11 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: smrek. Smrekové šušky visia.

"); } if (A11.toLowerCase()=="d") { Answers.document.write("

Otázka 12 - Správne.

"); } else { Answers.document.write("

Otázka 12 - nesprávne. Skutočná odpoveď bola: smrekovec. Celý názov tohto stromu je smrekovec opadavý.

"); } Answers.document.write('

'); Answers.document.write('

Powered by WebQuestions 2

'); }

Prvouka - Listnaté a ihličnaté stromy

1. Ako sa volá plod pagaštanu konského?

    nážka

    dvojnážka

    gaštan

    bukvica

5. Listy tohto stromu patria?

    dubu

    buku

    javoru

    lipe

9. Aký strom má tieto plody?

    

2. Ako sa volá tento strom?

   

6. Tento strom sa volá?

    dub

    vŕba

    topoľ

    javor

10. Ktorý strom má dlhé ihličie?

    smrek

    jedľa

    borovica

    smrekovec

3. Tento strom je buk, ako sa volajú plody?

    gaštan

    žaluď

    dvojnážka

    bukvica

7. Ako sa volá tento strom? Jedno Ti o ňom prezradím. Má listy srdcovitého tvaru a jeho kvety sú liečivé.

    

11. Tento strom sa volá . Jeho šušky visia na konárikoch.

4. Toto je list z akého stromu?

    dub

    buk

    javor

    breza

8. Tento strom sa volá . Jej druhové meno môže byť napr. smutná.

12. Ktorému stromu z týchto ihličie pred zimou opadávajú?

    smrek

    jedľa

    borovica

    smrekovec

 

© Aktualizované
03.08.2005