wz

Zem a jej družice

 Príťažlivá gravitačná sila, stále pôsobí na svoje družice pri Zemi. Bez účinku gravitačnej sily by družice neobiehali okolo Zeme, ale vzďaľovali by sa od nej.

    Prirodzenou družicou Zeme je Mesiac. Zmenené podoby mesiaca sa volajú mesačné fázy.

Mesiac obieha okolo Zeme. Je vzdialený 384 400 km od Zeme. Na Mesiaci je 6 x menšia gravitácia. Odráža 7% svetla.

Všetky fázy sa vystriedajú za 29,5 dňa.

Teplota 120 °C - 150 °C.

 

Nov (Dorastá) Prvá štvrť
Spln (Cúva) Tretia štvrť

© Aktualizované
02.08.2005