wz

Slnko a planéty

  Odkaz na informácie o Slnečnej sústave

Slnko

Teplota    6 000  0C na povrchu,  15 000 000  0C  v jadre

Priemer    1 392 000 km, 109 – násobok  Zeme

Hmotnosť 2 milióny bilión biliónov kg (2.10. 10. 10 kg) 330 000 – násobok hmotnosti Zeme. 99,9% hmotnosti celej slnečnej sústavy.

Gravitácia 28–násobne väčšia než na Zemi. 45kg pozemšťan by mal na Slnku hmotnosť 1 270kg.

Žiarivosť 390 miliárd megawattov, Slnko je 600 000 – násobne jasnejšie než Mesiac v splne.

Hustota 0,256 hustoty Zeme.

Doba otáčky 27 dní na rovníku, 34 dní na póloch.  

Merkúr

Poloha: Prvá planéta od Slnka

Priemerná vzdialenosť od Slnka: 58 miliónov km (iný presnejší údaj - 0,387AV, AV=150 mil. km)

Rotácia / Dĺžka dňa: 88 pozemských dní

Obežná rýchlosť:172 408 km/h

Priemer: 4 878 km

Sklon osi: 0
Hmotnosť: asi 1/18 hmotnosti Zeme

Gravitácia: asi 2/5 zemskej príťažlivosti, (45kg človek – 18kg) s teplotami povrchu od – 1,85 0C do 400 0C

Hlavné atmosferické plyny: extrémne tenká atmosféra iba s malými stopami kyslíka

Mesiace:

Prstence: 0 

 

Venuša

Poloha: Druhá planéta od Slnka

Priemerná vzdialenosť od Slnka: 18 miliónov km (iný presnejší údaj - 0,723 AV, AV=150 mil. km)

Rotácia / Dĺžka dňa: 243 pozemských dní

Obežná doba / Dĺžka roka: 225 pozemských dní

Obežná rýchlosť: 126 111 km/h

Priemer: 12 100 km

Sklon osi: 26

Hmotnosť: asi 4/5 hmotnosti Zeme

Gravitácia: 9/10 zemskej príťažlivosti (45kg človek – 40kg)

Priemerná povrchová teplota: približne 500 0C

Hlavné atmosferické plyny: oxid uhličitý

Mesiace: 0

Prstence: 0

Zem

Mars

Vzdialenosť od Slnka: 228 miliónov km

Rotácia / Dĺžka dňa: 24 hodín 37 minút

Obežná doba / doba roka: 687 pozemských dní

Obežná rýchlosť: 86 870 km/h

Priemer: 6 787 km

Sklon osi: 25,2 0C

Hmotnosť: 1/10 hmotnosti Zeme

Gravitácia:   asi 2/5 príťažlivosti Zeme (45 kg – hmotnosť 18 kg)

Priemerná teplota: - 63 0C (povrchová)

Hlavné atmosferické plyny: prevažne oxid uhličitý

Mesiace: 2

Prstence: 0

Jupiter

Priemerná vzdialenosť od Slnka: 779 miliónov

Rotácia /Dĺžka dňa: asi 10 pozemských hodín

Obežná doba / dĺžka roka: približne 12 pozemských rokov

Obežná rýchlosť: 47 043 km/h

Priemer: 139 822 km

Sklon osi: 3,08 0C

Hmotnosť: 318 – násobok hmotnosti Zeme

Gravitácia: 2,5 – násobok zemskej príťažlivosti (45 kg – hmotnosť 113 kg)

Priemerná teplota vrchných mrakov  - 153 0C

Hlavné atmosferické plyny: vodík, hélium, metán

Mesiace: 16 Metis, Adrestea, Ameltea, Thebe, Io, Európa, Ganymedes, Kallisto, Leda, Himalia, Lysithea, Elara, Ananke, Carme, Pasiphae, Sinope

Prstence: 2  

Saturn

Priemerná vzdialenosť od Slnka: 1,43 miliardy km

Rotácia / Dĺžka dňa: asi 11 pozemských hodín

Obežná doba / dĺžka roka: približne 29 pozemských rokov

Obežná rýchlosť: 34 703 km/h

Sklon osi: 26,7 0C

Hmotnosť: 95 – násobok hmotnosti Zeme

Gravitácia: 1,1 násobok zemskej príťažlivosti (45 kg – hmotnosť 50 kg)

Priemerná teplota vrchných mrakov       -  185 0C

Hlavné atmosferické plyny: vodík, hélium, metán

Mesiace: 18 Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Mimos, Enceladus, Tethys, Telesto, Calypso, Dione, Helene, Rhea, Titan, Hyperión, Japetus, Phobe

Prstence: 7 veľkých obsahuje tisícky prstienkov

Urán

Priemerná vzdialenosť od Slnka: 2,86 miliárd km

Rotácia / Dĺžka dňa: asi 17 pozemských hodín

Obežná doba: približne 84 rokov

Obežná rýchlosť: 24 506 km/h

Priemer: 50 724 km

Sklon osi: 97,9  0C

Hmotnosť: 14,5 - násobok hmotnosti Zeme

Gravitácia: 9/10 zemskej príťažlivosti (45kg – hmotnosť 40kg)

Priemerná teplota vrchných mrakov: -  214 0C

Hlavné atmosferické plyny: vodík, hélium, metán

Mesiace: Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Puch, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, S/1997 U2, S/1997 U1

Neptún

Priemerná vzdialenosť od Slnka: 4,49 miliárd km

Rotácia / Dĺžka dňa: asi 16 hodín

Obežná doba / dĺžka roka: 164 rokov

Obežná rýchlosť: 19 524 km

Priemer: 49 526 km

Sklon osi: 28,8 0C

Hmotnosť: 17,1 -násobok hmotnosti Zeme

Gravitácia: 1,1 – násobok zemskej príťažlivosti (45 kg – hmotnosť 50 kg)

Priemerná teplota: -225 0C

Hlavné atmosferické plyny: vodík, hélium, metán

Mesiace: Naiada, Thalassa, Despina, Galatea, Larissa, Proteus, Triton, Nereida

Prstence: 4

Pluto

Priemerná vzdialenosť od Slnka: 5,91 miliárd km

Rotácia /Dĺžka dňa: 6 pozemských dní

Obežná doba /dĺžka roka: 248 rokov

Obežná rýchlosť: 17 091 km/h

Priemer: asi 2 274 km

Sklon osi: 98,8 0C

Hmotnosť: Zem 454 – násobne väčšie ako Pluto

Priemerná povrchová teplota: -228 0C do - 238 0C

Hlavné atmosferické plyny: metán a dusík

Mesiace: 0

Prstence: 0

Slnečná sústava - naj

Najväčšia planéta    Jupiter   139 822 km
Najmenšia planéta  Pluto    2 274 km
Najhustejšia planéta Zem  s asi 5,5–násobnou hustotou vody
Najľahšia planéta  Saturn  s hustotou 0,86 hustoty vody, 1/8 hustoty Zeme
Najrýchlejšia planéta  Merkúr ktorá obieha okolo Slnka s rýchlosťou 172 408 km/h
Najviac mesiacov   Saturn (18 i viac)
Najdlhší deň Venuša 243 pozemských dní
Najkratší deň Jupiter asi 10 hodín
Najvyššia sopka  Mars  s 28 km vysokým Olympus Mons
Najteplejšia planéta  Venuša s teplotou povrchu 500 0C
Najchladnejšia planéta  Pluto povrchová teplota 
– 228 0C do – 238  0C
Najväčší asteroid Ceres s priemerom 913 km
Najbližšia hviezda   Proxima Centaur 4,3 svetelného roka

© Aktualizované
12.11.2011