wz

Magnet

Sila, ktorou pôsobí magnet, nazývame magnetickou silou. Okolo magnetu je magnetické pole. Pôsobí aj cez sklo alebo papier.

Vyskúšaj či magnet priťahuje: sklo, korunačku, spinky, špendlíky, ...

© Aktualizované
02.08.2005