wz

šípka

Gravitácia Zeme

 

Magnetizmus - je sila, ktorou na seba pôsobia magnetické materiály - železo a nikel. 

Aj naša Zem je obrovský magnet a všetky magnety sú ovplyvňované jej poľom. Zem pôsobí na všetky predmety gravitačnou silou na Zemi alebo v jej blízkom okolí.

Gravitačná sila pôsobí v smere k stredu Zeme. Príťažlivá gravitačná sila medzi dvoma predmetmi je tým väčšia, čím je väčšia hmotnosť týchto predmetov. Toto zistil Isaac Newton.

Magnet
      Na tomto príklade vidieť ako magnet priťahuje iba kovové predmety. Nekovové, gumená loptička, ostane ležať na svojom mieste. 

 

 

 

 

© Aktualizované

04.08.2005