wz

Lastovička domová

Prilieta koncom marca zo zimoviska (najjužnejšej časti Afriky). Miskovité hniezdo si stavia z hliny, slamy a stebiel, ktoré zlepuje slinami a vystieľa ho perím. Lastovičky sa väčšinou vracajú do starých hniezd.

Sú veľmi dobrými letcami. Živí sa komármi a muchami - hmyzožravec. Má čierne kovovolesklé dlhé krídla a hlboko vykrojený chvost, spodná časť je krémovobiela s červenohnedým hrdlom a čelom. Má výborný zrak.

Je to kŕmivý vták. Koncom augusta odlieta na juh.

Je zákonom chránená.

Odkazy
Fotogaléria http://www.ckrumlov.cz/obr/aktual/region/9199.jpg
www.volny.cz/.../ html/obrhtm/vlastovka.htm
http://www.fotozona.cz/ptaciwild/ptaci3-mix/img00022.jpg
Iné zdroje www.priroda.cz/ lexikon.php?detail=19

© Aktualizované
02.08.2005