wz

Kačica divá

Hniezdi väčšinou pri vode v tŕstí. Hniezdo si vystieľa jemným perím. Vyliahnuté káčatká sú žlto-hnedo strakaté, ktoré kačica nekŕmi.

Živí sa hmyzom, larvami, mäkkýšmi - je všežravá.

Výborne pláva. Niekedy sa kačice sťahujú do teplejších krajín.

Patrí medzi poľovnú zver.

    Životným prostredím kačice divej sú stojaté vody na močiaroch, mŕtvych ramenách a vodných nádržiach, ale žije aj na tečúcich vodách, kde si vyhľadáva tichšie zátočiny. Vyhovujú jej okrajové porasty močiarnych rastlín a hustá vegetácia na brehoch, kde nachádza vhodné miesta na hniezdenie. Hniezdi aj pri parkových rybníčkoch a na riekach v mestách. Živí sa živočíšnou i rastlinnou potravou zbieranou vo vode aj na suchu. Miestami môže spôsobiť škody na plôdikových rybníkoch, ale kŕdle kačíc na vodných nádržiach svojím trusom obohacuje vodu o živiny a zlepšuje podmienky na chov rýb.

    Začína hniezdiť už v marci a podľa toho dostala aj poľovnícke meno - marcovka. Hniezda si stavia najčastejšie na zemi v blízkosti vody. Samica vykrúži telom v tráve jednoduchú jamku, naťahá do nej z okolia suchú trávu a vnútro hniezda vystelie prachovým perím vytrhaným z pŕs a brucha. Do neho znesie 9 až 11 sivozelených vajec, ktoré zahrieva približne 26 dní. Káčer sa o hniezdenie ani o výchovu mláďat nestará, ale zdržiava sa v blízkosti hniezda a bráni hniezdne teritórium. Po vyliahnutí mláďatá opúšťa a pripája sa k iným káčerom. Mladé kačice už po 8 týždňoch lietajú a na jar nasledujúceho roku dospievajú.

    Zúbkozobce sú vodné vtáky s charakteristickým zobákom po okrajoch s množstvom zúbkov slúžiacich na preciedzanie vody a zachytávanie rastlinnej aj živočíšnej potravy. Sú rozšírené po celom svete, hniezdia zväčša v studených a miernych pásmach.

   Všetky domáce kačice pochádzajú od kačice divej (Anas platyrhynchos), rozšírenej na severnej pologuli a z pižmovky lesklej, žijúcej v tropickej Amerike.

    Poznáme 118 druhov voľne žijúcich kačíc a 12 domácich plemien. Sú to plávajúce vodné vtáky, ktoré majú pomerne dlhý krk a krátke nohy s plávacou blanou. Tukom z mazovej žľazy, umiestnenej pri koreni chvosta, si mažú perie, aby bolo nepremokavé.

    Biela pekingská rasa kačíc domácich bola vypestovaná v Číne na produkciu mäsa. Máva hmotnosť 4,5 kg. Na trh sa dostávajú vo veku 12 týždňov s hmotnosťou 2,5 kg, keď majú najjemnejšie mäso. Kačacie mäso na rozdiel od preferovaného bieleho mäsa kurčiat a moriek je zväčša tmavé. Chovajú sa aj veľké biele aylesburské kačice, pestrofarebné kačice rouenské, ľahšie, zeleno-čierne caugské kačice a belaso-sivé pomoránske  či švédske kačice. Kvôli vajciam sa chovajú hnedobiele indické behúnky alebo kampbelky.

    Kačacie vajcia sú dobré na jedenie, môžu však byť zasiahnuté choroboplodnými baktériami, ak ich kačice kladú na vlhké miesta.

    Kačice divé sú sťahovavé i prelietavé. Naše populácie od nás na jeseň odlietajú, ale namiesto nich k nám priletujú tisícky kačíc zo severovýchodu. Vracajú sa skoro na jar. Na nezamŕzajúcich vodách vydržia u nás po celý rok. Divé kačice sú veľmi bystré, družné, znášanlivé, majú výborný sluch i zrak, výborne plávajú a dobre sa potápajú, čomu majú prispôsobené celé telo a nohy, vybavené plávacou blanou. Žijú pri riekach a na vodách obrastených tŕstím, kroviskami a trávnatými plochami. Živia sa slimákmi, červami a rozmanitými vodnými rastlinami. Za potravou lietajú na polia za súmraku a skoro ráno sa vracajú na vodu. Káčer je farebnejší ako kačica. Kačice vážia 850 -1400 g. Koncom zimy vytvoria divé kačice páry. Kačica si hľadá hniezdisko na tichom a suchom mieste pri brehu pod kroviskami alebo v tŕstí, ale hniezdi aj na poliach, v dutých pňoch alebo na stromoch v lese. Hniezdo vystieľa kačica páperím a kladie doň 8-12 zelenožltých vajíčok. Mladé kačičky idú po dni v hniezde hneď na vodu. Medzi nepriateľov divých kačíc patrí líška, tchor, lasica, ale i potkan, vrana a jastrab.Kačice (Anatidae) tvoria najpočetnejšiu skupinu zúbkozobcov, sú známe po celom svete, dosiaľ bolo opísaných asi 118 druhov. Všetky sú vodnými vtákmi a na nohách medzi prstami majú plávaciu blanu. Na suchej zemi sú nemotorné, ale vo vode sa pohybujú ľahko. Potravu si vyhľadávajú prekutávaním dna.

Kačica divá (Anas platyrhynchos) dosahuje veľkosť 58 cm. Je pôvodcom domácich kačíc. Obýva stojaté vody v Európe, v miernom pásme Ázie a na západe Severnej Ameriky. 
Foto http://galleries.harustak.sk/displayimage.php?album=topn&cat=4&pos=3&lang=czech
http://www.naturfoto.sk/index.php?go=gallery&sub_category=60
Iné odkazy http://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/biologia_a_geologia/7948/

© Aktualizované
02.08.2005