wz

Prečo je Zem guľatá?


Úlohy pre projektové vyučovanie

Pracovný list v PDF

Odkazy k riešeniu

Pohyb a informácie o slnečnej sústavy

Iný odkaz o pohybe slnečnej sústavy
Informácie o planétach
Slnečná sústava

Videa o vesmíre

Video z vesmíru TU
Veľkosť Zeme a vesmíru 
TU

Opakujeme to čo vieme

Usporiadaj planéty slnečnej sústavy
Testíkujeme sa
Ďalšie opakovanie
Ďalší testík
Opakovanie testík Ľudmila Gallová

... a hráme sa

PUZZLE slnečnej sústavy - TU
Odkaz na animované obrázky planét - TU


© Aktualizované
12.12.2011