wz

Prečo mláky miznú?

(voda)


Vysvetlenie pomocou prezentácie, na snímke 3 je video o vode.

Ukážka animácie Obehu vody v prírode

Flash video vytvoril Rasťo Cichý
www.rascicho.sk

Prezentácia zo stránky Mgr. Denysy Križanovej


© Aktualizované
11.11.2011