wz

Prečo je zmrzlina studená?

(teplota)


Vysvetlenie pomocou prezentácie, informácie o druhoch teplomeroch a na snímke 7 je interaktívny teplomer na zadávanie teploty.


© Aktualizované
11.11.2011