wz

Ihličnaté stromy


Vložte obrázky na správne miesta.
 
Opakujeme si - testíkujeme sa.

 

 
Ďalší variant opakovania o ihličnatých stromoch.

© Aktualizované
17.10.2011