wz

Chránené rastliny

 

Chránené rastliny: hrozí im vyhynutie.

  1. Čiastočne chránené rastliny- môžu sa zbierať iba nadzemné časti.

(snežienka jarná)

  1. Úplne chránené rastliny- nesmú sa zbierať ani nadzemné časti

(zvonček karpatský, plesnivec alpínsky, borovica limba)


  poniklec veľkokvetý - foto1, foto2, foto3
hlaváčik jarný - foto1
horec Clusiov - foto, foto2
šafrán - foto
črievičník papučkový - foto
snežienka jarná - foto1, foto2
zvonček karpatský - foto, foto2
plesnivec alpínsky - foto1, foto2
borovica limba - foto
bleduľa jarná - foto

precvičovanie - Tajnička k obrázku pridaj správny názov

© Aktualizované
31.05.2009